Business Manager™

Planszowa Symulacja Biznesu jest narzędziem szkoleniowym, którego metodologia stwarza możliwość umiejętnego korzystania z wiedzy, co jest kluczowe w dzisiejszej erze informacji, co wyróżnia oraz decyduje o przewadze na wysoce konkurencyjnym rynku. Dzieje się to za sprawą wizualizacji struktury organizacji oraz zasad jej funkcjonowania. W odróżnieniu od szkoleń tradycyjnych, warsztat w oparciu o tę symulację wykorzystuje metodę nauki przez doświadczenie, w której proces uczenia się następuje poprzez interaktywną współpracę uczestników.

Celem symulacji Business Manager™ jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność. Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się:

 

  • rachunek zysków i strat

  • bilans, Cash-flow

  • wskaźniki rentowności


Na podstawie tych danych analizowany jest zysk przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zyski firmy. W kolejnym kroku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących następny rok działania firmy obrazują, o ile poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność przedsiębiorstwa.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do programu kursu.„Symulator Business Manager™ jest jedynym tego typu narzędziem kształcącym myślenie pro-biznesowe. Metodologia treningowa została stworzona przez międzynarodowy zespół ekspertów z firmy BTI – Germany.

W warsztatach opartych na symulacji Business Manager™ w ciągu ostatnich 14 lat wzięło udział ponad 250 000 pracowników przedsiębiorstw.

 

Business Manager™ do tej pory z powodzeniem znalazł zastosowanie na ponad 700 uczelniach wyższych i szkołach ekonomicznych. Symulacja ta jest tak skonstruowana, że uczestnikami szkoleń mogą być zarówno specjaliści i kadra kierownicza różnych szczebli przedsiębiorstwa, ale też uczniowie szkół, studenci różnych kierunków.

Gorąco polecam.”