Program szkolenia

Opis symulacji Business Manager™

 

            I.       Pierwszy krok

 1. Wstęp - rozumienie biznesu.
 2. Stakeholders – interesariusze w biznesie (flipchart + prezentacje)
 3. Sytuacja na rynku (flipchart + prezentacje).
 4. Przygotowanie planszy symulacji Business Manager™
 5. Bilans otwarcia (flipchart + prezentacje).
 6. Lista kontrolna A.
 7. Lista kontrolna B po pierwszym kroku działalności.
 8. Co to jest amortyzacja i jej skutki dla przedsiębiorstwa.
 9. Analiza rezultatów po pierwszym kroku – rachunek zysków i strat, bilans,   wskaźniki rentowności (flipchart + prezentacje).
 10. Plany działania na kolejne kroki (flipchart + prezentacje).


            II.       Drugi krok
 

 1. Rozpoczęcie drugiego kroku - wprowadzamy zmiany.
 2. Lista kontrolna A.
 3. Lista kontrolna B po drugim kroku działalności.
 4. Analiza rezultatów po drugim kroku – rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności (flipchart + prezentacje).
 5. Czym są wydatki – koszty? (flipchart + prezentacje)
 6. Różnica pomiędzy inwestycją/nakładem a kosztem (flipchart + prezentacje).
 7. Cash- flow- czym jest, do czego służy, jak używać.
 8. Dyskusja w grupie.

 

          III.       Trzeci krok

 

 1. Rozpoczęcie trzeciego kroku.
 2. Lista kontrolna A.
 3. Lista kontrolna B po trzecim kroku.
 4. Analiza rezultatów po trzecim kroku – rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, Cash-flow (flipchart + prezentacje).
 5.  Break Even Point – punkt rentowności przedsiębiorstwa (flipchart + prezentacje).
 6. Rozważania końcowe (flipchart + prezentacje).

 

  IV         1. Plany na kolejne kroki - podsumowania/wnioski.

              2. Wnioski praktyczne dla własnej firmy.


 

Czas trwania:

 

W zależności od wyboru skomplikowania fabuły symulacja może wynosić 1 do 3 dni.

Możliwe opcje do wyboru to:

8 h szkoleniowych
16 h szkoleniowych
24 h szkoleniowe